"" Her Iechyd Sir Ddinbych Newid am Oes

 

Croeso i "Y Gynllun MAWR” Sir Ddinbych”

(Cartref dros dro ar gyfer “Y Cynllun MAWR” yw Sir Ddinbych Iach).

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych a’i Bartneriaid yn llunio cynllun ar gyfer yr hyn y byddant yn gweithio arno yn y 3 blynedd nesaf, 2011 – 2014

 

Rydyn ni am wneud pethau’n well i bawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau.  Rydyn ni hefyd am roi help i bobl a chymunedau sydd eisiau bod yn ffit ac yn iach.

 

Rydyn ni’n awyddus i glywed gennych chi! 

Cliciwch ar "Y Cynllun MAWR 2011 -2014" uchod, cysylltwch â’r "Strategaeth Ddrafft" ar yr ochr chwith i weld beth rydyn ni’n bwriadu ei gyflawni yn y 3 blynedd nesaf, anfonwch eich sylwadau at

partnership.support@denbighshire.gov.uk

 

Beth yw ein bwriad?

 

I gefnogi Partneriaid a chynllunio gyda’n gilydd fel y gallan nhw gyflawni, gan y credwn mai’r ffordd orau o ddarparu gwasanaethau arloesol o ansawdd yw mewn Partneriaeth”.

 

 

 

Mae’r strategaeth flaenorol, “Sir Ddinbych Iach” yn dal i fynd rhagddi tan 2011 ac mae amcanion hon o “wella iechyd a lles pobl yn Sir Ddinbych” yn dal mewn ffocws.  Mae’r holl wybodaeth ynglŷn â’r strategaeth hon ar gael dan y pennawd “Strategaeth Iechyd a Lles 2008/11”.